Ruiny zamku na Górze Lanckorońskiej wzniesionego w XIV wieku

Zamek lanckoroński powstał przed 1359 r. na miejscu dawnego drewnianego gródka strażniczego z XIII w. Był rozbudowywany przez kolejnych tenutariuszy ziem lanckorońskich. Otoczony fosą, wyposażony w most zwodzony, obejmował dziedziniec, kaplicę zamkową i pomieszczenia gospodarskie. Podobno istniały też tajemne podziemnie przejścia podziemne łączące Zamek z Rynkiem lanckorońskim.

Zamek był jednym z głównych punktów oporu konfederatów barskich. Po konfederacji zamek zajęli Austriacy, którzy zamienili go na więzienie i koszary. Popadł w ruinę na przełomie XVIII i XIX w., głównie wskutek dzikiej rozbiórki. W 1999 r. ruiny Zamku lanckorońskiego zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO w ramach manierystycznego parku krajobrazowego w Kalwarii Zebrzydowskiej.